Մարմարիկ Հանգստյան Տուն


Բուժիչ հիմնական միջոցներն են՝ լեռնային կլիման և «Հանքավան» հանքային ջուրը։ Հանքավանում գործում է «Հանքավան» առողջարանը (512 տեղանոց), ուր կիրառվում է ֆիզիոթերապիայի և բալնեոթերապիայի ժամանակակից բոլոր մեթոդները, մանկական առողջարանը, պանսիոնատները, հանքային ջրերի շշալցման գործարանը։ Բուժվում են ստամոքսաղիքային հիվանդություններով և նյութափոխանակության խանգարումներով տառապողները։

Ստանդարտ -1 անձ -8000 դրամ

Գինը ներառում է՝

Գիշերակաց, 4 անգամյա սնունդ(4րդ-ը մածուն և խմորեղեն)

Երեխաներ համար զեղչեր.

· 0-3 տ. –անվճար ,առանց սննդի և մահճակալի տրամադրման

· 3-7տ.- 5400 դրամ, գիշերակաց, 4 անգամյա սնունդ(4րդ-ը մածուն և խմորեղեն)

· 7-12 տ.-6400 դրամ,գիշերակաց, 4 անգամյա սնունդ(4րդ-ը մածուն և խմորեղեն)

· 12ից բարձր -8000 դրամ (ընտանիքի կենսաթոշակառու անդամի համար՝ 7000դրամ), գիշերակաց, 4 անգամյա սնունդ (4րդ-ը մածուն և խմորեղեն)

Միակողմանի տրանսպորտ 1- 4 անձի դեպքում – 12000 դրամ

Երկկողմանի տրանսպորտ 1- 4 անձի դեպքում – 2300