Փաթեթ — 14 Զանգեզուր 1/2 օր


Երևան-Գնդեվանք-Սիսավանք-Աղուդիի մահարձան-Որոտնավանք-Որոտնավանքի տաք ջրեր-Երևան.

1 անձ

25.000դրամ 

30,000  -3անգամյա սնունդ

* Տրանսպորտային ծառայություն

* 2անգամյա սնունդ    

* հյուր. կացություն/երկտեղ.դբլ սենյակ/