Փաթեթ — 24 Սյունիք 1/2 օր


1 անձ

29.000դրամ   

*34,000  -3անգամյա սնունդ

Արժեքն իր մեջ ներառում է՝

* Տրանսպորտային ծառայություն

* 2անգամյա սնունդ    

* հյուր. կացություն/երկտեղ.դբլ սենյակ/

*գիդ ուղեկցորդ