Օլիմպիա առողջարան


Ջերմուկն առաջին հերթին հանդիսանում է բուժական հանգստավայր իր առողջարար հատկություններով հայտնի հանքային ջրերի շնորհիվ: Ջերմուկի ջրային պաշարները բավականին մեծ են՝ քաղաքի տարածքում կան մոտ 40 աղբյուրներ, որոնց մի մասը հանդիսանում են շատրվանող հորատանցքեր: Դրանց ելքը օրվա կտրվածքով կազմում է 2 մլն լիտր: Ջրի ջերմաստիճանը տատանվում է 57-ից 64 աստիճանի միջև: Հենց այդ ջուրն է անհիշելի ժամանակներից կիրառվել բուժական նպատակներով:
Հանգիստը «Օլիմպիա» առողջարանում իրենից ներկայացնում է բուժական ծառայությունների մատուցման բարձր որակ, մասնագետների որակյալ խորհրդատվություն, սպասարկող անձնակազմի հոգատար վերաբերմունք: Բուժումների առանցքային մասը հիմնված է գերջերմային հանքային ջրերի կիրառման, ինչպես նաև բարձր լեռնային տեղանքի կլիմայական առանձնահատկությունների վրա:

Մեկտեղանոց1 x Դ 30,000 — Դ 40,000
Երկտեղանոց/Թվին2 x Դ 40,000 — Դ 60,000
Դելյուքս2 x Դ 50,000 — Դ 70,000
Լյուքս2 x Դ 60,000 — Դ 80,000
Ապարտամենտ2 x Դ 70,000 — Դ 90,000
Երեքտեղանոց3 x Դ 60,000 — Դ 75,000
Ընտանեկան4 x Դ 80,000 — Դ 90,000